تصادف جرحی و درخواست جرثقیل

شاید برای شما هم اتفاق بیافتد، امید است که هیچ وقت در زندگی شخصی خودمان تجربه تصادف جرحی نداشته باشیم بهتر است قبل از هرچیز که تصادفی را تجربه کنیم از تجربه دیگران استفاده کنیم، بلافاصله بعد از متوجه شدن این که تصادف جرحی اتفاق افتاده است سریعا به اورژانس کل کشور با شماره تلفن 115 تماس بگیریم و با دادن آدرس دقیق محل حادثه اورژانس را مطلع کنیم، اگر تصادف به گونه ای هست که نیاز به حضور آتش نشان می باشد آن هم با تلفن125 خبردار کنیم، هر چند در حال حاضر سیستم رخداد تصادفات در کلیه کشور به گونه ای تنظیم شده است که یک کپی از تصادف علاوه بر ارسال برای پلیس راهنمایی رانندگی و یا پلیس راه (با توجه به آن که تصادف در داخل شهر رخ داده است یا برون شهر) تقسیم شده و برای ادارات و موسسات دخیل در تصادفات ارسال می گردد.

تصویر زیر تصویر یک تصادف جرحی در آزادراه خلیج فارس بدلیل عدم توجه به جلو راننده خودرو سواری سمند می باشد که بدلیل بی توجهی به مانع برخورد و سرنشین خودرو از ناحیه سر و گردن مجروح می گردد.

تصادف جرحی و درخواست جرثقیل
جرثقیل خودرو بر - امداد جاده - امداد خودرو

تصادف جرحی-درخواست جرثقیل

ثبت دیدگاه

لطفا همه ی قسمت ها را تکمیل کنید.