امداد خودرو کوهسار

امداد خودرو کوهسار: این مجموعه از ابتدای سال 1378 شروع به فعالیت کرده که در زمینه مکانیکی | امداد خودرو | امداد خودرو با جرثقیل | امداد خودرو نیسان یدک کش | امداد جاده | امداد خودرو غرب تهران | خودرو بر | امداد سریع

امداد خودرو فوری| امداد خودرو ارزان | با تعرفه امداد خودرو کل کشور که شامل هزینه های استانداری است که در

ابتدای هر سال این صنف اعلام و تائید می نماید.

امداد خودرو کوهسار با بیش از دو دهه سابقه درخشان در زمینه امداد و کمک رسانی به خودرو های سبک و سنگینی که به هر علتی از ادامه راه بازمانده اند امداد رسانی نموده است و با بیش از ده نیسان یدک کش | بیش از 4 خودرو بر

و جرثقیل خودرو بر می تواند همچنان در این بازار رقابتی جرثقیل های سطح شهر خوش نام و فعال باشد.

ثبت دیدگاه

لطفا همه ی قسمت ها را تکمیل کنید.