امداد خودرو در تصادفات

یکی از مهمترین ماموریت امداد خودرو، امداد خودرو در تصادفات می باشد که در محورهای درون شهری

پلیس راهور استان مربوطه پیگیری امورات و اعزام جرثقیل خودرو بر یا نیسان یدک کش را هماهنگ می کند

یا در محورهای برون شهری پلیس راه استان امورات محوله را انجام و پس از رسیدن خبر به امداد خودرو سریعا

نزدیک ترین تیم و گشت مربوطه به محل تصادف اعزام می گردد و بلافاصله پس از ایمن سازی محل حادثه و

نصب علائم هشدار دهنده که هم پلیس راهنمایی رانندگی به همراه دارد و هم عوامل امدادی همچون اداره

راهداری و حمل و نقل جاده ای سریعا اقدام به روشن کردن چراغ های گردون اقدام و فعال کردن تیم بیشتر در

صورت لزوم انجام خواهد شد و تمامی این کارها علاوه بر نجات افراد آسیب دیده به جهت جلوگیری از تصادف

ثانویه می باشد که تمامی رانندگان و هموطنان محترم باید آگاه باشند که بلافاصله بعد از تصادف خسارتی باید

از محل برخوردو قرار گیری هر 4 چرخ در خودروهای سواری علامت گذاری نموده و سریعا خودروها در صورت قابل

حرکت بودن به محل ایمنی انتقال پیدا کنند تا علاوه بر جلوگیری از تصادف ثانویه در مورد روان سازی ترافیک نیز

اقدامات لازم را انجام دهند که متاسفانه امروزه باب شده است که سرنشینان و راننده از خودرو پیاده می شوند

و علاوه بر بگو مگو و حرف های بی ادبی و خدایی نکرده ناسزا موضوع را بدتر و به چالش کشانده و باعث مسدود

شدن محور می شوند که این خود نیز باعث می شود عملیات امداد به خود آنها را به تعویق بیاندازد.

ثبت دیدگاه

لطفا همه ی قسمت ها را تکمیل کنید.